ASD – הספקטרום האוטיסטי

ASD – הספקטרום האוטיסטי

 קשת הפרעות הנקראות גם הפרעה התפתחותית נרחבת (Pervasive Developmental Disorder – PDD) הינן לקויות התפתחותיות שבסיסן נוירולוגי ואשר משפיעות על יכולותיו החברתיות, התקשורתיות וההתנהגותיות של הילד.

ילדים עם ASD עשויים להראות קשיים במגוון תחומים אשר הבולטים שבהם – בהתפתחות קוגניציה חברתית, בהבנת שפה, במשחק, ואינטגרציה סנסורית.

הם יראו לעיתים התנהגויות חזרתיות, שטחי עניין מצומצמים, וכן קשיים בתכנון ובקואורדינציה מוטורית, קשיי קשב וקשיי ויסות חושי.

משמעות המילה "ספקטרום" היא שלקויות ASD משפיעות בדרכים שונות על אנשים שונים, ויכולות לנוע בין קלות ביותר לחמורות. כמו כן קיימת שונות בין הילדים לגבי זמן הופעת הסימפטומים וטבעם המדויק.

בגדי לעבור בהצלחה את ההתמודדות היומיומית עם הילדים על הרצף…ישנה אפשרות לקבל הדרכה מותאמת ולחוות את הקשיים וההצלחות בשיתוף ולבנות דרך מותאמת ונכונה למערך המשפחתי.

בטיפול הרגשי /קגניטיבי התנהגותי הילד וההורה יחוו את הקשר המיטבי עם הילד  ע"י תקשורת מותאמת לילד ופיתוח יכולת התמודדות עם מצבים מורכבים תוך התייחסות למאפייני הלקות ופיתוח אנצקלופדיה חברתית והבנת האחר תוך התייחסות ליכולות הקוגנטיביות הגבוהות ושימוש בגישת הCBT.