דרכי התמודדות לבניית תקשורת חברתית ומשפחתית בזמני משבר