מגוון המשפחות – השיח עם הילדים תוך התייחסות להתפתחות הרגשית שלהם